Zbyt poważny, spięty

Zbyt poważny

Droga do DDD

Odrzucenie

Strach przed odrzuceniem

Pod kontrolą

Pod kontrolą

Mam to od dzieciństwa. Kontrolowanie stało się moim nawykiem. Była to jedna z ważniejszych zasad, których nauczyłem się dość wcześnie. Wydawało mi się, że kontrola zapewni […]