POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Zasady ogólne Polityki Prywatności

Dbam o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkowników strony internetowej prowadzonej pod adresem http://www.SkrzywdzoneDziecko.pl. W tym zakresie kieruję się zwłaszcza zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)

1/. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
3/. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

Administratorem danych osobowych osób korzystających z bloga www.SkrzywdzoneDziecko.pl jest autor, Szymon Dobik.

Polityka prywatności określa m.in.:

– zakres i sposoby przetwarzania przez nas danych osobowych użytkowników bloga
– możliwość uzyskiwania dostępu do tych danych,
– sposoby wykorzystania tych danych,
– politykę wykorzystania plików cookies bloga.